Trường hợp giao dịch đã thanh toán thành công nhưng chưa nhận được dịch vụ, cách nhanh nhất để giải quyết tình huống là bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ mà bạn thanh toán trên ZaloPay là Tiki (Hotline: 19006035) để phản ánh và được hỗ trợ.