Trường hợp bạn nạp tiền từ ngân hàng vào ví ZaloPay, tiền trong tài khoản ngân hàng đã bị trừ nhưng số dư ví chưa nhận được, có thể là do thông tin kết nối giữa ngân hàng và ZaloPay không ổn định tại thời điểm bạn giao dịch.

- Nếu chưa nhận được kết quả: Bạn vui lòng chờ trong vòng 30 phút kể từ khi thực hiện giao dịch để hệ thống chuyển tiền đến ví của bạn.

- Nếu nhận được kết quả thất bại: Bạn đừng lo. Trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ), ZaloPay sẽ xử lý giao dịch của bạn:

     + Nếu ZaloPay đã nhận được tiền, số tiền sẽ được nạp vào ví (hệ thống sẽ gửi đến bạn 1 thông báo khi thực hiện cập nhật tiền).

     + Nếu ZaloPay chưa nhận được tiền, số tiền sẽ được hoàn về thẻ/tài khoản ngân hàng trong vòng 7 ngày làm việc (kể từ ngày bạn thực hiện giao dịch).

- Nếu nhận được kết quả thành công: Chúc mừng bạn, tiền sẽ được nạp vào ví ZaloPay của bạn ngay. Bạn có thể kiểm tra tại mục Số dư ví.