Cách 1:
Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Nạp tiền ĐT"
Bước 2: Chọn tiếp "Combo"


Bước 3: Chọn gói Combo bạn muốn mua (nên kiểm tra lại nhà mạng nếu thuê bao đã chuyển mạng giữ số)
Bước 4: Chọn nguồn tiền, xác nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch

Cách 2:
Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Tất cả"
Bước 2: Tại mục "Điện thoại" chọn tính năng "Combo"
Bước 3: Chọn gói Combo bạn muốn mua (nên kiểm tra lại nhà mạng nếu thuê bao đã chuyển mạng giữ số)
Bước 4: Chọn nguồn tiền, xác nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch