Mã thanh toán (còn gọi là QuickPay) là tính năng tạo mã QR/mã vạch trên thiết bị của khách hàng dùng để thanh toán tại cửa hàng. Khách hàng đưa mã này cho thu ngân tại quầy để quét và thanh toán giao dịch.