Bước 1: Khách hàng mở ứng dụng ZaloPay và chọn "Mã thanh toán".
Bước 2: Khách hàng nhập mật khẩu thanh toán/FaceID/cảm biến vân tay xác nhận chủ ví.
Bước 3: Khách hàng cung cấp mã QR hoặc mã vạch trên màn hình cho thu ngân để thanh toán.
Bước 4: Thu ngân sử dụng máy quét, nhanh chóng quét mã QR (hoặc mã vạch) trên màn hình điện thoại của khách hàng để hoàn thành giao dịch.

Lưu ý:
- Thu ngân có thể nhập tay dãy số bên dưới mã vạch để thanh toán giao dịch.
- Mã thanh toán chỉ có thể sử dụng khi có kết nối mạng internet.