• Với tài khoản ZaloPay đã định danh, khách hàng có thể sử dụng Mã thanh toán QuickPay để thanh toán các giao dịch có giá trị tối đa 5,000,000 VND nếu khách hàng chọn nguồn tiền từ số dư ví ZaloPay, và hạn mức theo ngày của từng ngân hàng nếu khách hàng chọn nguồn tiền thẻ ATM. Trước khi thực hiện giao dịch, khách hàng luôn được yêu cầu xác nhận mật khẩu thanh toán/FaceID/cảm biến vân tay hoặc nhập OTP từ ngân hàng gửi về số điện thoại khách hàng để bảo đảm an toàn giao dịch.
  • Theo yêu cầu kiểm soát rủi ro, ZaloPay sẽ tiến hành ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu khả nghi.