- Mã thanh toán QuickPay chỉ sử dụng để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, vui lòng không chia sẻ thông tin mã QR hoặc mã vạch trên màn hình QuickPay cho bất cứ ai.

- Mã thanh toán sẽ được tạo mới lại sau mỗi phút, và chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn sau khi khởi tạo.

- Khi khách hàng đổi thiết bị và đăng nhập ZaloPay, khách hàng sẽ phải xác nhận mật khẩu thanh toán/FaceID/cảm biến vân tay mới có thể tiếp tục sử dụng QuickPay.

- Hệ thống bảo mật sẽ tiến hành kiểm tra các giao dịch khả nghi.