Với nhà mạng Mobifone: gói cước không thể cộng dồn; bạn phải huỷ gói cước đã nạp trước đó mới có thể nạp gói mới.

Với nhà mạng Viettel và Vinaphone: gói cước nạp mới sẽ được cộng dồn vào gói cước đã nạp trước đó.