Bước 1: Nếu ví ZaloPay của bạn có voucher có thể áp dụng cho dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại quầy, khi bạn nhấn vào mục “Mã thanh toán”, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin “Ưu đãi” ở dưới giao diện mã vạch/QR.

Bước 2: Bạn nhấn vào dòng “Ưu đãi” dưới thông tin mã vạch/QC.

Bước 3: Chọn voucher bạn muốn dùng và nhấn “Dùng ngay”. 

Bước 4:  Cung cấp mã vạch/QR cho nhân viên quầy quét để thanh toán.