ZaloPay hỗ trợ liên kết với tài khoản Lazada tại lần đầu bạn thanh toán (chỉ hỗ trợ trên ứng dụng Lazada), sau đó bạn có thể thanh toán các lần kế tiếp mà không cần liên kết lại.

Để liên kết ZaloPay, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn đơn hàng trên ứng dụng Lazada đến bước chọn phương thức thanh toán

- Bước 2: Chọn ZaloPay và nhấn vào “Thanh toán ngay”

- Bước 3: Tại giao diện ZaloPay, nhập số điện thoại tài khoản ZaloPay bạn muốn liên kết

- Bước 4: Nhập OTP và mật khẩu thanh toán ZaloPay

Trong các lần thanh toán Lazada kế tiếp, bạn chỉ cần chọn kênh ZaloPay để thanh toán mà không cần thực hiện lại các thao tác liên kết.