Nếu bạn vẫn đăng nhập được tài khoản ZaloPay nhưng huỷ liên kết thẻ không thành công, bạn vui lòng định danh tài khoản, sau đó gửi yêu cầu hỗ trợ và cung cấp các thông tin sau:

- Nhu cầu huỷ liên kết thẻ

- Họ tên đầy đủ của bạn

- Thông tin thẻ cần huỷ liên kết (tên ngân hàng, 6 số đầu và 4 số cuối thẻ/số tài khoản...)

ZaloPay sẽ xử lý huỷ liên kết thẻ giúp bạn.


Trường hợp bạn không còn đăng nhập được ví ZaloPay, bạn cần liên hệ tổng đài 1900545436 để được hỗ trợ (không thể hỗ trợ qua yêu cầu trên ứng dụng).