Các chương trình khuyến mãi của ZaloPay đều được hiển thị tại mục Ưu Đãi trên ứng dụng ZaloPay. Bạn vui lòng mở mục Ưu Đãi, chọn chương trình bạn muốn tham gia, tham khảo thể lệ, sau đó thực hiện theo đúng hướng dẫn để nhận khuyến mãi từ chương trình.