Nếu bạn đã chuyển tiền thành công và người nhận đã nhận được tiền, ZaloPay không thể chủ động thu hồi tiền, bạn hãy chủ động liên hệ người nhận để trao đổi về việc chuyển tiền lại.


* Xin lưu ý:

- Với giao dịch chuyển tiền qua Zalo có kèm thiệp hoặc chuyển đến người nhận chưa có tài khoản ZaloPay: Nếu sau 2 giờ người nhận chưa bấm nhận tiền thì số tiền sẽ được hoàn về ví của bạn (trường hợp người nhận đã nhận thì bạn cần liên hệ người nhận để trao đổi nhờ chuyển lại). ZaloPay không thể tự ý thu hồi tiền khi chưa có sự đồng ý của người nhận.

- Với giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ZaloPay: Nếu bạn không liên hệ được người nhận, bạn có thể gửi yêu cầu để ZaloPay liên hệ người nhận xin thu hồi giúp bạn. ZaloPay không thể tự ý thu hồi tiền khi chưa có sự đồng ý của người nhận.