Để kiểm tra các yêu cầu nhắc chuyển tiền mà bạn đã tạo và nhận từ người khác, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Nhấn chọn vào mục "Nhắc chuyển tiền"

- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình

- Bước 3: Tại giao diện Lịch sử nhắc chuyển tiền, bạn kiểm tra các yêu cầu bạn đã gửi cho người khác tại thẻ "Đã tạo", và kiểm tra các yêu cầu bạn đã nhận từ người khác tại thẻ "Đã nhận"