Trường hợp bạn truy cập trang giới thiệu của một chương trình khuyến mãi nhưng nhận được thông báo "Rất tiếc, bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình" là do hệ thống bảo mật ZaloPay xác định tài khoản có những hoạt động bất thường hoặc vi phạm quy tắc khuyến mãi từ những chương trình trước đó.

Thông tin này được ghi nhận tự động bởi hệ thống, nhằm giúp ZaloPay hoạt động hiệu quả nhất và có thể phục vụ nhiều chương trình tốt hơn nữa cho người dùng.

Do đó, khi nhận được thông báo này, bạn sẽ không thể tham gia chương trình khuyến mãi mà bạn đã truy cập và phần lớn các chương trình khác. ZaloPay cũng không thể hỗ trợ thêm được.