Khi bạn liên kết ví ZaloPay với tài khoản Google Play và thực hiện thanh toán giao dịch trên Google, ứng dụng có thể mặc định bật tự động gia hạn hoặc bắt buộc gia hạn. Nếu bạn không tắt yêu cầu tự động gia hạn trước khi thanh toán, định kỳ Google Play sẽ trừ tiền trong tài khoản ZaloPay của bạn để gia hạn dịch vụ.
 Bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://support.google.com/pay/answer/7644008?hl=vi