Khi bạn thực hiện một giao dịch có chọn áp dụng voucher hoặc giảm giá nhưng thanh toán không thành công, voucher hoặc giảm giá đó sẽ được giữ trên hệ thống trong khoảng 15 phút.

Sau khi đủ 15 phút, nếu voucher/giảm giá vẫn còn hạn sử dụng thì sẽ được chuyển lại trạng thái chưa sử dụng để bạn áp dụng vào giao dịch khác.

Trường hợp giao dịch cũ có áp dụng khuyến mãi đã thất bại nhưng quá 15 phút bạn vẫn chưa thể áp dụng khuyến mãi cho giao dịch khác, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng để bộ phận kỹ thuật kiểm tra và hỗ trợ.