Để thanh toán các game do VNG phát hành bằng ZaloPay, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập trang https://pay.zing.vn/

Bước 2: Chọn đúng game bạn cần nạp

Bước 3: Đăng nhập tài khoản game

Bước 4: Chọn thông tin thanh toán: máy chủ, nhân vật, hình thức thanh toán (ZaloPay)

Bước 5: Trang web nạp game hiển thị một mã QR. Bạn mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét Mã QR”, sau đó đưa camera điện thoại đến mã QR đang hiển thị

Bước 6: Kiểm tra các thông tin và nhập mật khẩu thanh toán để hoàn tất giao dịch