Với các chương trình khuyến mãi có yêu cầu liên kết ngân hàng, tài khoản ZaloPay và thẻ ngân hàng thường phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Tài khoản ZaloPay chưa từng liên kết ngân hàng nào trước đó.

- Thẻ/tài khoản ngân hàng chưa từng được liên kết trên hệ thống ZaloPay.

- Thẻ ngân hàng không được là thẻ ảo hoặc thẻ trả trước (prepaid).

- Một số chương trình chỉ chấp nhận liên kết thẻ trong danh sách Ngân hàng liên kết (bạn có thể tham khảo tại mục Liên kết ngân hàng trên ZaloPay).

Các điều kiện trên chỉ là thông tin khái quát, bạn vui lòng tham khảo chi tiết hơn phần thể lệ của chương trình mà bạn muốn tham gia tại mục Ưu đãi.