- Với các chương trình có tính năng chuyển vật phẩm/mảnh ghép trong chương trình cho người khác, khi bạn nhấn gửi vật phẩm, vật phẩm đó sẽ lập tức bị trừ trong tài khoản của bạn.

- ZaloPay sẽ gửi 1 đường dẫn đến người nhận qua Zalo.

- Nếu người nhận bấm nhận, vật phẩm sẽ được cập nhật vào tài khoản người đó

- Nếu quá 24 giờ người nhận vẫn không nhận vật phẩm, nó sẽ tự động được hoàn về tài khoản của bạn.


Vì vậy, trong trường hợp người nhận không nhận vật phẩm, bạn vui lòng chờ đủ 24 giờ tính từ lúc gửi vật phẩm để vật phẩm hoàn về tài khoản của bạn nhé.

Trong trường hợp vật phẩm không hoàn về, bạn hãy chụp ảnh phần Lịch sử trong trang chương trình, sau đó gửi yêu cầu hỗ trợ đến ZaloPay.