Với các chương trình có nhiệm vụ chuyển tiền qua Zalo đến người khác, người chuyển và người nhận cần chưa từng chuyển và nhận tiền của nhau.

Vì vậy, nếu bạn chuyển trùng người bạn đã chuyển hoặc nhận tiền trước đó thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần chuyển tiền đến một tài khoản khác để hoàn thành.