Bước 1: Truy cập mục "Mã Thanh Toán" và nhập mật khẩu thanh toán

Bước 2: Tại giao diện trang Mã thanh toán, kéo xuống cuối màn hình, chọn vào mục "Bạn có ưu đãi"

Bước 3: Chọn đúng voucher cho dịch vụ mà bạn sắp thanh toán và nhấn "Dùng ngay", giao diện Mã thanh toán sẽ đổi mã và dòng "Bạn có ưu đãi" sẽ đổi thành "Bạn đã áp dụng ưu đãi"

Bước 4: Cung cấp mã cho nhân viên thu ngân quét mã để hoàn tất giao dịch