Do ZaloPay là trung gian thanh toán nên không thể chủ động huỷ/ thay đổi thông tin đơn hàng sau khi thanh toán thành công. Nếu bạn thay đổi nhu cầu với đơn hàng đã được thanh toán, xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã đặt hàng để được hỗ trợ.