Đầu tiên, bạn vào Zalo và nhập tên cửa hàng muốn thanh toán. Sau đó, bạn nhấn "Quan tâm" để nhận thông báo về các chương trình đang diễn ra cũng như liên hệ với cửa hàng nếu cần hỗ trợ.