Nếu trạng thái giao dịch của bạn là "Thành công": ZaloPay chắc chắn đã chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng.


Thông thường, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản ngay sau khi giao dịch được thực hiện.

Bạn hãy báo người nhận kiểm tra lại sao kê tài khoản thụ hưởng, đối chiếu bằng thông tin mã đơn hàng và nội dung ghi chú trong chi tiết giao dịch trên ZaloPay.

 

Nếu người nhận đã kiểm tra và chắc chắn tài khoản ngân hàng chưa nhận được tiền, bạn vui lòng xin sao kê tài khoản nhận tiền từ ngày phát sinh giao dịch đến thời điểm xuất sao kê, sau đó gửi đến địa chỉ email hotro@zalopay.vn và nêu rõ giao dịch cần kiểm tra để ZaloPay đối soát với hệ thống ngân hàng, tiến hành hoàn tiền hoặc cộng tiền cho bạn.