Thông tin lưu lượng và thời gian hiển thị trên gói data 3G/4G của ZaloPay có ý nghĩa là tổng lưu lượng data và thời hạn để sử dụng tổng lưu lượng đó mà thuê bao thụ hưởng nhận được khi nạp gói (không phải là lưu lượng được làm mới mỗi ngày).

Cụ thể, ví dụ bạn nạp gói 1GB 30 ngày, thuê bao thụ hưởng sẽ nhận được tổng 1GB lưu lượng data 3G/4G để sử dụng trong vòng 30 ngày tính từ ngày nạp. Nếu thuê bao sử dụng hết 1GB lưu lượng data (dù vẫn còn trong thời hạn 30 ngày) hoặc đủ 30 ngày (dù vẫn còn lưu lượng của gói) thì gói data tự động hết giá trị sử dụng.

Gói data 3G/4G nạp qua ZaloPay không tự động gia hạn (ứng dụng ZaloPay có thể nhắc nhở bạn khi gói cũ sắp hết hạn nhưng bạn cần tự thực hiện việc nạp gói mới).


* Lưu lượng data 3G/4G là tổng lượng dữ liệu lưu thông qua thuê bao của bạn thông qua kết nối 3G/4G, bao gồm cả dữ liệu gửi đi lẫn nhận về từ internet.