Đối với giao dịch nạp tiền bằng thẻ Visa/Master/JCB, mức phí giao dịch là 2.000 VNĐ + 2% tổng giá trị giao dịch.

Bạn vui lòng tham khảo chính sách phí của ZaloPay tại đây:https://zalopay.vn/quy-dinh/chinh-sach-phi-dich-vu-tren-ung-dung-thanh-toan-zalo-pay