Vì chính sách của các nhà phát hành và quản lý thẻ, với các dòng thẻ quốc tế (Visa/MasterCard/JCB), hiện ZaloPay không hỗ trợ nạp tiền từ thẻ tín dụng (credit), chỉ hỗ trợ nạp tiền từ thẻ ghi nợ (debit) của một số ngân hàng.