Với giao dịch rút tiền từ ZaloPay về ngân hàng, ZaloPay và ngân hàng sẽ đối soát và cập nhật tiền vào tài khoản trong vòng tối đa 3 ngày làm việc. 

Do đó, khi bạn rút tiền, số dư trong tài khoản ZaloPay đã bị trừ nhưng chưa nhận được tin nhắn báo cộng tiền từ ngân hàng, bạn vui lòng kiểm tra theo các bước sau: 

  • Bước 1. Đăng nhập tài khoản Internet Banking để kiểm tra biến động số dư. 
  • Bước 2. Nếu tại thời điểm đó, tài khoản Internet Banking chưa ghi nhận tiền vào, bạn vui lòng chờ trong 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ). 
  • Bước 3. Sau 3 ngày, nếu ngân hàng chưa nhận được tiền, số tiền sẽ được hoàn về ví ZaloPay; bạn vui lòng kiểm tra lại số dư ví sau 3 ngày. 
  • Bước 4. Nếu sau 3 ngày, bạn không nhận được tiền hoàn về ví, giao dịch rút tiền chắc chắn đã thành công. Khi đó mà tài khoản Internet Banking vẫn chưa ghi nhận giao dịch tiền vào, bạn vui lòng xuất sao kê tài khoản ngân hàng liên kết từ ngày thực hiện giao dịch đến ngày xuất sao kê và gửi đến địa chỉ email hotro@zalopay.vn (trong email cung cấp số điện thoại ZaloPay và mã giao dịch). 


Sau khi nhận được sao kê từ bạn, ZaloPay sẽ đối soát với ngân hàng liên kết về kết quả chính xác của giao dịch này.