Bạn có thể tìm và tích xu bằng 2 cách:

Cách 1: Tích xu theo giá trị giao dịch Với các giao dịch thanh toán thành công trên ZaloPay, bạn sẽ tích được 1 xu cho mỗi 15.000đ (giao dịch dưới 15.000đ được tích 1 xu).

Cách 2: Tích thêm xu thưởng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Bạn có thể kiếm THÊM xu bằng cách bấm nút “Làm ngay” trong danh sách Nhiệm vụ kiếm xu và hoàn thành nhiệm vụ này

Lưu ý: Nếu bạn hoàn thành một nhiệm vụ thanh toán trong danh sách nhiệm vụ, bạn sẽ vừa được tích xu theo giá trị giao dịch, vừa tích xu mà nhiệm vụ cung cấp. Giao dịch có sử dụng voucher giảm giá không được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Ví dụ: Sau khi bấm nút “Làm ngay” và hoàn thành nhiệm vụ Nạp điện thoại 20.000đ (phần thưởng 20 xu), bạn sẽ được tích lũy 1 xu theo giá trị giao dịch và 20 xu thưởng thêm từ việc hoàn thành nhiệm vụ.