Bạn có thể sử dụng số xu tích lũy được để đổi voucher theo niêm yết tại mục “Dùng xu đổi quà”. Các voucher này chỉ có thể được sử dụng với các giao dịch thanh toán bằng ZaloPay (bao gồm cả giao dịch thanh toán tại cửa hàng trong hệ thống đối tác).