Tất cả người dùng ZaloPay (*) đều có thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết Tích xu đổi quà. Hệ thống sẽ tự động tích xu theo giá trị giao dịch mỗi khi bạn thực hiện thanh toán thành công trên ZaloPay. Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành Nhiệm vụ kiếm xu để tăng số lượng xu tích lũy và tận hưởng vô vàn quà tặng từ ZaloPay và hệ thống đối tác.

*Áp dụng với các tài khoản ZaloPay đã xác nhận số điện thoại và tạo mật khẩu thanh toán thành công.