Tất cả các giao dịch thanh toán online trên ứng dụng ZaloPay và ví ZaloPay trong ứng dụng Zalo đều được tích xu.

Các giao dịch không thuộc nhóm giao dịch thanh toán và không được tích xu bao gồm chuyển tiền, lì xì, chia tiền nhóm và trả nợ thẻ tín dụng.

Tất cả các giao dịch thanh toán offline tại cửa hàng của đối tác có chấp nhận thanh toán ZaloPay cũng được tham gia chương trình Tích xu đổi quà.