Bạn có thể kiếm thêm xu bằng cách hoàn thành nhiệm vụ kiếm xu theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ chương trình Tích xu đổi quà, chọn “Lên đường kiếm xu”

- Bước 2: Chọn nhiệm vụ muốn thực hiện và nhấn “Nhận” hoặc “Làm tiếp”

- Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ và nhận thông báo số xu tích lũy

- Bước 4: Bấm Nhận xu ở mục Lên đường kiếm xu, hoặc bấm vào Bong bóng xu ở màn hình chính của chương trình Tích xu đổi quà để tích xu vào hũ

Lưu ý: Nhiệm vụ tích xu không áp dụng với các giao dịch có ưu đãi/hoàn tiền đi kèm. Nhiệm vụ chỉ được tính là hoàn thành sau khi bạn chọn “Làm ngay” và thực hiện nhiệm vụ sau đó.