Bạn kiểm tra việc đổi quà như sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ chương trình Tích xu đổi quà, chọn “Lịch sử”

- Bước 2: Nhấn sang thẻ Dùng xu để xem đã đổi quà thành công chưa (nếu giao diện này không ghi nhận thông tin đổi quà của bạn nghĩa là bạn chưa đổi quà thành công)

- Bước 3: Nếu đã đổi quà thành công, bạn hãy quay về trang chủ ZaloPay bằng cách thoát khỏi trang chương trình, sau đó chọn mục “Ưu đãi”

- Bước 4: Sử dụng voucher đã nhận được Trường hợp bạn thấy rằng số xu của mình đã bị trừ nhưng chưa nhận được voucher, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận hỗ trợ của ZaloPay.