Nhằm bảo đảm an toàn cho ví của bạn, ZaloPay áp dụng hạn mức tối đa lên đến 200tr cho giao dịch chuyển tiền từ ví đến ngân hàng khác. Nếu bạn nhận được thông báo quá hạn mức chuyển tiền, hãy thực hiện lại giao dịch sau 24 giờ kể từ giao dịch thành công cuối cùng.