Tài Khoản Tích Lũy là sản phẩm giúp khách hàng sinh lời từ mọi khoản tiền chưa dùng đến (các khoản dự chi trong tháng, tiền nhàn rỗi, tiền dành dụm cho các mục tiêu ngắn hạn,…) và giúp việc xây dựng thói quen tiết kiệm tiện lợi, dễ dàng hơn.


Khách hàng sẽ được nhận tiền lời mỗi ngày với mức 6%/năm cho tới khi có thông báo khác, bắt đầu từ 10.000đ cho lần nạp tiền tích lũy đầu tiên và không giới hạn số tiền tối thiểu nạp vào cho các lần sau. Đồng thời, khách hàng có thể dùng tiền để thanh toán cho các dịch vụ trên ZaloPay được hỗ trợ bởi Tài Khoản Tích Luỹ, hoặc rút tiền ngay mà không ảnh hưởng đến tiền lời đã phát sinh.


Tài Khoản Tích Lũy được cung cấp bới Công ty cổ phần Real Stake Fintech (Infina) tích hợp trên nền tảng ZaloPay.