Khách hàng hiện tại đã định danh bằng CMND hoặc CCCD.
Trường hợp định danh bằng Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác ngoài CMND/CCCD, bạn sẽ không đủ điều kiện đăng ký. Khi đó, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của ZaloPay để được hỗ trợ.
Nội dung yêu cầu: “Đổi thông tin định danh”.