Bạn có thể rút hết tiền về Ví ZaloPay thay vì đóng tài khoản. Không có bất cứ loại phí nào phát sinh trên tài khoản Tài Khoản Tích Lũy nếu bạn không sử dụng.