Bạn được miễn phí nạp tiền tích lũy khi sử dụng các hình thức chuyển tiền bằng

  • Số dư Ví ZaloPay
  • Thẻ ATM đã liên kết
  • Tài khoản ngân hàng đã liên kết


Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết để nạp tiền tích lũy, khi đó giao dịch này của bạn sẽ được áp dụng theo chính sách phí của ZaloPay cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế đã liên kết.