Bạn không thể hủy giao dịch, tuy nhiên, có thể rút tiền về Ví ZaloPay ngay sau khi chuyển tiền vào.