Đối với số tiền mà bạn đã chuyển vào, Infina sẽ chuyển giao cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) để thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm mục đích sinh lợi nhuận cho số tiền của bạn.