Để kiểm tra nạp tiền tích lũy có thành công, bạn thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Làm mới trang bằng cách kéo thả màn hình hoặc thoát khỏi Tài khoản tích lũy, sau đó truy cập lại.

  • Bước 2: Kiểm tra có xuất hiện giao dịch vừa thực hiện ở mục "Giao dịch gần đây" hoặc trong mục "Lịch sử giao dịch" không;
  • Bước 3: Kiểm tra xem trạng thái của giao dịch được tìm thấy có đang là Thành công hay không


Sau khi thực hiện các bước trên, nhưng số dư trong Tài khoản tích lũy vẫn chưa được cập nhật, bạn vui lòng liên hệ CSKH của ZaloPay qua Trung tâm trợ giúp để được hỗ trợ.


Trong hầu hết các trường hợp, tiền sẽ được cộng vào Tài khoản tích lũy của bạn và bắt đầu tính tiền lời từ khi Ví ZaloPay hoặc tài khoản ngân hàng liên kết của bạn trừ tiền thành công. Nếu Infina kiểm tra và không thể ghi nhận khoản tiền đã chuyển vào, tiền sẽ được hoàn lại về Ví ZaloPay hoặc tài khoản ngân hàng của bạn