Việc bạn không thể nạp tiền tích lũy do một trong các lý do sau:
-    Bạn đã vượt hạn mức của Tài khoản tích lũy
-    Bạn đã vượt quá hạn mức giao dịch theo quy định của ZaloPay. Bạn có thể liên hệ đến Trung tâm CSKH để biết thêm chi tiết
-    Hệ thống gặp sự cố trong lúc xử lý giao dịch. Bạn có thể liên hệ Trung tâm CSKH để được hỗ trợ thêm