Hiện tại, bạn được rút tiền về Ví ZaloPay không giới hạn số lần trong ngày. Chính sách rút tiền từ Tài Khoản Tích Lũy sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và sẽ được thông báo trên Tài Khoản Tích Lũy.