Tiền sẽ vào Ví ZaloPay trong vòng 5 phút. Trong trường hợp chậm, sẽ không trễ hơn 16h của ngày làm víệc tiếp theo.