Hiện tại, Tài Khoản Tích Lũy chỉ cho phép rút tiền từ Tài Khoản Tích Lũy về Ví ZaloPay:

  • Hoàn toàn miễn phí, không ảnh hưởng tiền lời
  • Tiền về Ví ngay lập tức
  • Hạn mức rút tiền lên đến 10.000.000đ/ngày

Sau khi tiền đã về Ví, bạn có thể thực hiện các giao dịch mà ZaloPay cho phép. Ví dụ: rút tiền từ Ví ZaloPay về tài khoản ngân hàng liên kết/ thẻ ATM liên kết mà bạn muốn