Bạn có thể rút tiền về ví ZaloPay ngay lập tức, kể cả cuối tuần và ngày lễ, tết. Hoàn toàn miễn phí rút tiền từ Tài Khoản Tích Lũy về Ví ZaloPay của bạn.