Hạn mức rút tiền hiện tại của toàn bộ Khách hàng Tài Khoản Tích Lũy là 10.000.000đ/ngày. Ngoài ra, bạn sẽ không bị giới hạn số tiền rút dưới 10.000.000đ/ngày nếu không thuộc trường hợp bị giới hạn về hạn mức rút tiền theo Chính sách của ZaloPay.  

Bạn có thể gửi yêu cầu tại Trung tâm hỗ trợ để biết thêm chi tiết.