Bạn có thể rút tiền về ví ZaloPay bất kỳ lúc nào hoàn toàn miễn phí và vẫn bảo toàn số tiền lời đã hiển thị trong tài khoản.